بانو #سارا_محمدقاسم و همسرشان مرد مردان #سامان_محمدیان فارغ التحصیل پزشکی از آمریکا که زندگی در کانادا را رها کرده و دو سال است در روستاهای محروم بوشهر و سیستان و بلوچستان به مردم محروم خدمت می کنند

خم شدن نود درجه ای کمر و تعظیم در مقابل این حجم از انسانیت و زیبایی خالص و بوی خوش

#طبیبان_بلوچستان #بلوچستان_محروم

محرومیت در بلوچستان همیشه بوده و هست 💔