دریافت
مدت زمان: 44 ثانیه 

پـرِ پـرواز ندارم
‎امّا
‎دلی دارم و حسرتِ دُرنـاها ‎و به هنگامی که مرغانِ مهاجر
‎در دریاچه‌ی ماه‌تاب
‎پارو می‌کشند،
‎خوشا رهــا کردن و رفتــن!
‎خوابی دیگــر
‎به مُردابی دیگر!
‎خوشا ماندابی دیگر
‎به ساحلی دیگر
‎به دریایی دیگر! ‎خوشا پر کشیدن، خوشا رهایی،
‎خوشا اگر نه رها زیستن، مُردن به رهایی!
‎آه، این پرنده
‎در این قفسِ تنگ
‎نمی‌خواند
((احمد شاملو))

-----------------

بدون شما هرگز با شما بابام نمیذاره laughyesheart

خخخ ببخشید تا اینکارهارو نکنم که شما عمرا علاقتونو نشون بدین

winkwink

داشتم میپوکیدم خخخ

ای جان قلب منه آشفته

عشقید تک تک تون عشقتون علیرضا