⚫⚫⚫

من زندگی کردن را یاد گرفته ام 
برای یک زندگیِ خوب ، نباید به هیچ چیز و هیچ کس وابسته شد 
وابستگی فقط درد دارد !
آدمِ وابسته ، جایگاه و ارزش و شخصیتش یادش می رود 
آدمِ وابسته ، با دستانِ خودش تحقیر می شود
وابسته که باشی ؛
محدود می شوی ،
از قطارِ موفقیت جا می مانی
زندگی یعنی بپذیری بعضی ها شعار نمی دهند و واقعا بخاطرِ خودت می روند 
بپذیری بعضی از دست دادن ها به نفعِ توست 
در این دایره ی سرگردان ، "عشق" به کارِ آدم نمی آید 
دنبالِ واقعیت ها باش
گام هایِ موفقیتت را محکم تر بردار
حس می کنم از دور بهتر می شود هوایِ کسی را داشت !
حس می کنم ، بعضی نداشتن ها ؛
با ارزش ترین داشته هایِ آدم است...
#نرگس_صرافیان_طوفان‌
⚫⚫⚫

عکاس ؛ صحرا | لوکیشن ؛ راسک 

حتی حس ماندن از ما سلب صلاحیت شده .

در پناه الله⁦ ❤️⁩