• /

  🌴بـــــــلوچ الف 🌴

 • /

  🌴بـــــــلوچ الف 🌴

 • /

  🌴بـــــــلوچ الف 🌴

 • /

  🌴بـــــــلوچ الف 🌴

 • /

  🌴بـــــــلوچ الف 🌴

صفحه اعلانات من :
{96/5/13}
قول
{96/5/13}
مهمان دوستی
{96/5/13}
حشره و مدد
{96/5/13}
بجار (كمك در امر ازدواج)
{96/5/13}
چنده (كمك به امور ديني)
{96/5/13}
بير (انتقام)
{96/5/13}
قسم جن طلاق (زن طلاق )
{96/5/13}
پتر
{96/5/13}
پوشاک

پدر و مادر

🔰🌹🌼🌻🌸💐🏵🌹🔰

خانه‌ای که در آن پدر وجود داشته باشد

40 برابر امنتر از خانه‌ای است که درش ۴۰ تا قفل دارد


خانه ای که مادر باشد

40 برابر راحتتر از هتلی ست که 40 تا خدمه دارد

پدر یعنی امنیت

مادریعنی آرامش

 • چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
 • ۲۱

عشق را ...

🔰🌹🌼🌻🌸💐🏵🌹🔰

بعضی چیـزها را بایـد هر روز

زنده‌اش کنی تا خودت زندگی کنی: ❤️عشـق را...

🙏🏻ایمـان را...

😊زنـدگی را … 

"روزتون سرشار از حس ناب زندگی"

 • سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶
 • ۱۴

روزگار

روزگار غریبیست

رنج سالهای سخت در تلخی نگاهت پیداست

کاش شیرین‌تر بود نگاهت

کاش روزگارت خوش بود 😞

 • دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
 • ۱۶

آدم

شـُمَـــئ وَشـّﭹـن سَباه  پَـه مُراد بات

صبح بخیر بلوچی 😍 

( نان روگنی _ نان روغنی ) 

لبخند خدا یعنی همین باز شدن پلک های هر روزت…

دوباره امروز متولد شدی “آدم”

پس خجسته باد هر روزت…

( صبحتون بخیر دوستان)

 • يكشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
 • ۲۱