بلوچ الف

بلوچستان سرزمین مهر دیار یکرنگی و پر رنگی

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «زندگی بلوچی» ثبت شده است

پر خون جگر

آن باده که دلها را
از غم دهد آزادی
پر خون جگر گردد 
چون دور بما افتد.. 
حافظ 

📷 عکاس دانیال تیموریان 
  ۳۱ مرداد ۹۶ ، ۱۴:۰۱ ۱۵ دیدگاه   ۴
علیــ ـرضا

پدر و مادر

🔰🌹🌼🌻🌸💐🏵🌹🔰

خانه‌ای که در آن پدر وجود داشته باشد

40 برابر امنتر از خانه‌ای است که درش ۴۰ تا قفل دارد


خانه ای که مادر باشد

40 برابر راحتتر از هتلی ست که 40 تا خدمه دارد

پدر یعنی امنیت

مادریعنی آرامش

  ۲۵ مرداد ۹۶ ، ۰۶:۳۵ ۲۲ دیدگاه   ۵
علیــ ـرضا

تغییر دنیا !

  • یک معلم،یک کتاب، یک قلم ، یک کودک می تواند دنیا را تغییر دهد.
  ۱۱ مرداد ۹۶ ، ۰۶:۵۱ ۱۸ دیدگاه   ۴
علیــ ـرضا