گیسوانت

تار به تار

مو به مو از آن من ِ باد

و از تمامی سرزمین ها

تنها قلب وحشی تو، موطنم. .

"پابلو نرودا" .

روستای اعجاب انگیز درک؛

شهر #زرآباد، شهرستان #کنارک، #بلوچستان

بعلت گرفتاری ها , شرمندتونم وب هاتون چک نمیشه 

ان شاء الله بزودی بجمعتون اضافه میشم . 

تا دیدار مجدد در پناه الله