این که می گن پاییز یهوی می آد 👍🏻 عین حقیقت هست 😁 حداقل برای بنده که هست، از دمای هوای چهل و پنج درجه در روز پنجشنبه به دمای هوای سی و سه درجه در روز شنبه رسیدیم 😎 کلا هوای اینجا همش ما رو سورپرایز می کنه، امان نمی ده ما یک کم به تغییرات عادت کنیم. سرما خوردگی 👌 چند مدت 😐 امان از آدم می‌بره