بلوچستان مرا عاشق کرده است و عاشق در پی معشوق، سرگشته در راه و بیراه میرود.

-------------------------------------

نواختن "دونلی" توسط استاد "شیرمحمد اِسپَندار" (چه نام اسطوره ای خاطره انگیزی) - بمپور مرکز ایالت بلوچستان در گذشته - نوروز ١٣٩٦

دونلی یا دونی شامل دو نی جدا از هم میباشد.

یکی بدون سوراخ های پرده ، که تنها وظیفه ایجاد صدای پایه یا بیس را برعهده دارد و دیگری دارای سوراخ یا همان پرده ها بوده که ملودی ها را تولید میکند.

نوازنده هر دو نوی را که مؤنث و مذکر میباشند، همزمان در دهان قرار داده و مینوازد. سر رشته ای در موسیقی ندارم اما بنظرم دمیدن و نواختن همزمان دو نی باید بسیار مشکل تر از تک نی باشد.

و البته نواختن موسیقی لری ، دایه دایه

امروز متوجه شدم چقدر لر و بلوچ بهم نزدیک هستند! شاید هم یکی هستند.

----------------------------------------------------

.

 این نوع بستن کمر و زانوها با استفاده شال یا لنگ را در زبان بلوچی "کمرزانی" میگویند. (ترکیبی از کمر + زانو) عام از آن به عنوان صندلی بلوچی هم یاد میکنند. این روشی هست رای نشستن راحتتر و گپ زدن طولانیتر.