مرحوم استاد علی محمد بلوچ،از بهترین قیچک نوازان بلوچستان ،در کنار استاد سرکار خانم شمشک از معدود خواننده های زن بلوچ