گوشواره سنتی زنان بلوچ که اغلب درمراسم و عروسی می پوشند.با یک تیکه زنجیرمانند که در عکس مشخص هست کید اسمش هست، تکیه گاه دو گوشواره یا جومکه می باشد که سنگینی بر گوش احساس نشود.