بلوچ الف

بلوچستان سرزمین مهر دیار یکرنگی و پر رنگی

سه شنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۹۹، ۰۹:۵۶ ق.ظ
جهانم آشفته است

جهانم آشفته است

محبوبم!
جهانم آشفته است؛ جهانم میزان نیست.
جهانم پر از اضطراب است.
لحظات چموش اند.
تنها هنگامی که به شما میرسم،
رو به روی تو ام و به تو سلام میکنم،
آن زمان جهان به تعادل میرسد.
جواب بدهی یا نه،
تو جهان مرا متعادل میکنی
محمد_صالح_علاء

  ۱۴ مرداد ۹۹ ، ۰۹:۵۶   ۵۳
دوشنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۹، ۰۹:۲۵ ق.ظ علیــ ـرضا
آرَگ

آرَگ

خرمای رسیده هلیله یا مضافتی را می جوشانند و به دو یا سه قسمت تقسیم می کنند و بعد از آن، خرما پخته شده را چندین روز زیر آفتاب میزارند تا کاملا خشک شود.

  ۲۰ مرداد ۹۹ ، ۰۹:۲۵   ۱۶
علیــ ـرضا