بلوچ الف

بلوچستان سرزمین مهر دیار یکرنگی و پر رنگی

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بلوچستان مهمان نواز» ثبت شده است

مواظب خودت باش

آنجا که مےروی مراقب باش .


تا در اقیانوسی از مهر و آشتے غرق نشوے .

.

آنجا که مےروی آهستۂ رو تا مبادا آوای دو نلے ترکے بردارد .

.

آنجا که مےروی باهوش باش تا مبادا آن همه نجابت و یک رنگےهوش از سرت ببرد .

.

آنجا ک مےروی با بالهای گشوده رو که آغوش و معرفت بلوچ براے تو آسمانی پاک و بےکران خواهد بود .

.

آنجا کۂ مے روی #بلوچستان

.

نوشتۂ اے از : جواد قارایی

  ۲۲ شهریور ۹۶ ، ۲۲:۱۶ ۱۳ دیدگاه   ۴
علیــ ـرضا

آغوش معرفت

🌴🍀☘🌷🌼🌻🌺🏵🌹

آنجا که می روی مراقب باش تا در اقیانوسی از مهر و آشتی غرق نشوی. آنجا که می روی آهسته رو تا مبادا آوایِ دونلی تَرَکی بردارد. آنجا که می روی باهوش باش تا مبادا آنهمه نجابت و یک رنگی هوش از سرت ببرد. آنجا که می روی با بالهای گشوده رو که آغوشِ معرفتِ بلوچ برای تو آسمانی پاک و بیکران خواهد بود. آنجا که می روی 

... بلوچستان. 

جواد قارایی

  ۱۴ شهریور ۹۶ ، ۱۲:۳۲ ۳ دیدگاه   ۱
علیــ ـرضا

پر خون جگر

آن باده که دلها را
از غم دهد آزادی
پر خون جگر گردد 
چون دور بما افتد.. 
حافظ 

📷 عکاس دانیال تیموریان 
  ۳۱ مرداد ۹۶ ، ۱۴:۰۱ ۱۵ دیدگاه   ۴
علیــ ـرضا