هیچگاه در آن به دنیا نیامدم و هرگز در آنجا زندگی نکردم اما ، گه گاه دلم عجیب هوای خانه را دارد . این گه گاه ، روز به روز بیشتر می شود و هر روز با پیرامونم غریبتر می شوم. طبیعت را می گویم. و خانه هایی که پُر است از آتش مهر.✍🏻نوشته: جواد قارایی
📷عکس از جواد قارایی