نمی دونم کدوم بدتره؛ 
اینکه از دست داده باشمش 
یا اینکه بفهمم اصلا چیزی برای 
از دست دادن وجود نداشته .
.
.
.
| #تریسی_شوالیه |

دریافت