حالا دیگر وقت فکر کردن به چیزهایی که با خودت نیاورده ای نیست. به این فکر باش که با آنچه داری چه میتوانی بکنی..

[ عکاس محمد ندیم آز ] .