رود راهی شد به دریا، کوه با اندوه گفت

می‌روی اما بدان دریا ز من پایین‌تر است

فاضل نظری

Download
حجم: 3.3 مگابایت