یکی از نادرترین اتفاقا اینه که

عشق دوران کودکیت با دوست صمیمی دوران

دبستانت ازدواج کنه

laughyes

 

 

heart

#بازم شرمنده ام دوستان