مدت زمان: 39 ثانیه 
بندگی کن تاکه سلطانت کنند
تن رها کن تا همه جانت کنند
سر بنه در کف ، برو در کوى دوست
تا چو اسماعیل ، قربانت کنند
بگذر از فرزند و مال و جان خویش
تا خلیل الله دورانت کنند
سلام دوووووستاان
خوبیین؟ الهی همیشه خوب باشین، سلامت باشین، شاد باشین، در آرامش باشین.
عیدتونم مبااارک باشههه 😘😘