.خدایا؛

امروز را با عشق تو

آغاز میڪنم

بخشندگے از توست

عشق در وجود توست

قدرت در دستانِ توست..

عشق را در وجود ما قرار ده

تا مهربان باشیم


صبحتون بخیر .