آرگ خرمای خشک شده می باشد که یکی از غذاهای مقوی مردم بلوچستان هست.

که در آن اکثرا خرمای هالینو یا مصافتی را با آب جوش می دهند تا نرم شود و سپس آنرا خشک کرده و مصرف می کنند.