خداوندا جای سوره ای بنام عشق در کتابت خالیست که اینگونه آغاز شود

و قسم به روزی که دلت را میشکنند و جز خدایت مرهمی نخواهی یافت

 علی شریعتی . . .

#بازم_بی_ربط

🙂